BISKUP DIECEZJALNY

 

J.E.  Ksiądz Biskup Sylwester Bigaj 

 

 

Bp Sylwester Bigaj (ur. 1959) - biskup kosnekrowany w Polskim Narodowym Katolickim Kościele. Biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie. 

Urodzony, wychowany i wykształcony w Polsce.  W 1984 r ukończył sześcioletnie  studia w stopniu magisterskim na Papieskim Fakultecie Teologicznym. 

Do godności biskupiej został wybrany na XXII Synodzie PNCC . 

Biskup elekt został konsekrowany w dniu 30 listopada 2006 r. w katedrze pw. Świętego Stanisława w Scranton.  Konsekratorami z pełnią sukcesji apostolskiej biskupa Sylwestra Bigaja byli : główny konsekrator Pierwszy Biskup PNCC Robert Nemkovich oraz biskup Tomasz Gnat ,biskup Tadeusz Pepłowski , biskup Jan Dawidziuk , biskup John Swantek, biskup Antoni Rysz.


5 maja 2009 biskup Sylwester Bigaj otrzymał pełnomocnictwo Rady Głównej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie do reprezentowania tego Kościoła w sporze administracyjnym toczącym się pomiędzy parafią PNKK w RP  a  Kościołem Polskokatolickim z którego parafia się odłaczyła tworząc autonomiczny kościól o nazwie PNKK w RP.

30 czerwca 2009 r wystosował pismo do duchownych Kościoła Polskokatolickiego z propozycją przejścia pod swoją jurysdykcję i budowania diecezji misyjnej PNKK w Polsce - takiej jaka miała miejsce przed reorganizacją Kościoła w 1951. 

W 2009 objął opieką duszpasterską PNKK w RPi był pierwszym biskupem PNCC, który udzielił widocznego poparcia tej wspólnocie.


W kwietniu 2010 biskup Sylwester Bigaj oficjalnie reprezentował Polski Narodowy Kościół Katolicki w uroczystościach żałobnych w Warszawie, odprawionych za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 18 kwietnia 2010 r. w Krakowie brał udział w ceremonii pogrzebowej Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  i jego żony Marii.


W dniach 13 sierpnia-23 sierpnia 2011 wraz z bpem Anthonym Mikovskym, odbył pielgrzymkę do Polski, podczas której odwiedził miejsce urodzin bpa Franciszka Hodura oraz modlił się na grobie męczennika bpa Józefa Padewskiego.

Biskup Sylwester Bigaj od kilku lat jest Pełnomocnikiem Pierwszego Biskupa i Rady Głównej PNCC na Polskę .

W dniu 20 maja 2012 wyświęcił po przeszło  sześćdziesięciu latach pierwszych diakonów w Polsce.

 

 

W  tym samym roku stanął na czele ruchu reformatorskiego w Polsce, którego celem jest odrodzenie czystego w sensie ideowym Kościoła Narodowego . 

Jako pierwszy w PNCC biskup oddał zarząd nad Radą Kościoła w ręce laikatu co stało się krokiem milowym w powrocie do źródeł i do zasad krzewionych przez inicjatora PNCC, biskupa Franciszka Hodura.